GY.I.K.

 

Kössön balesetbiztosítást!Az Eurorisk által közvetített biztosításokkal kapcsolatban leggyakrabban feltett kérdések:
 


SZEMÉLYES MENÜ KGFB CASCO Lakásbiztosítás Utasbiztosítás

SZEMÉLYES MENÜ

01. 2013-ban kötött szerződésem nem találom a szerződéseim menüpont alatt, miért?

Az ennyire régi szerződések adatminősége tapasztalatunk szerint már nem felel meg a követelményeknek, például ahhoz, hogy abból kiindulva kössön új szerződést. Ezért ezeket csak külön kérésre teszi láthatóvá ügyfélszolgálatunk. Amennyiben új szerződést szeretne kötni, kérjük indítson egy új díjszámítást friss, aktuális adatokkal!


02. A Személyes menüben milyen funkciókat érhetek el, milyen ügyeket intézhetek?

Pl. biztosítási díjat kalkulálni, biztosítást kötni, megkötött biztosítás adatait ellenőrizni, információt kérni, zöldkártyát kérni, telefonos visszahívást kérni /de biztosítási díját itt nem tudja befizetni!/


03. Csak magamnak köthetek a személyes menümön keresztül vagy másnak is?

Kérjük személyes menüjében adatvédelmi okokból csak saját részre kössön szerződést és saját szerződéseit kezelje.


04. Elírtam az egyik adatomat, megváltoztak az adataim, hogyan tudom módosítani?

A Személyes menüben a ’Saját adataim’ menüpontot, majd alul a ’Módosítás’ feliratú zöld gombot válassza. Módosítás után ne felejtsen el a ’Mentés’ feliratra kattintani!


05. Hol nézhetem meg korábban kötött szerződéseimet?

A Személyes menü ’Szerződéseim’ menüpontjában. A szerződések után látható ikonokkal tudja a félbehagyott tarifálásokat folytatni, új szerződést kötni, a szerződés dokumentumait megtekinteni vagy információt kérni.


06. Ismerős, családtag szerződését is kezelhetem saját személyes menümből?

Nem, adatvédelmi okokból a Személyes menüben kérjük csak saját szerződéseit kezelje.


07. Magánszemélyként már van személyes menüm, cégem szerződései kezeléséhez a cégem nevére is kell hoznom létre személyes menüt?

Igen, a személyes és céges szerződéseket elkülönítve kell kezelni.


08. Nem látom azonnal a korábban kötött szerződéseimet. Miért nem és mikor fogom látni?

A szerződések azonosításához némi időre van szükségünk és néha az is előfordul, hogy eltérő vagy hiányos adatok miatt nem tudjuk egyértelműen azonosítani azokat. A Személyes menü Hiányzó szerződések menüpontjában szerződésszám vagy egyéb azonosító (pl: rendszám) megadásával kérheti szerződéseinek láthatóvá tételét. Amennyiben valami nem egyértelmű, kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot.


09. Nem működik az aktiváló link, mit tegyek?

Kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat!


10. Nem sikerült a regisztráció, hibára futott. Mi lehet a probléma? Tudok kapni újabb linket?

Hiba esetén kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz!


11. Régebben hoztam létre személyes menüt, de csak most szeretnék biztosítást kötni. Azonban nem tudok belépni a korábban létrehozott személyes menümbe. Jelszóemlékeztetőt is kértem, de azt sem kaptam.

Amennyiben nem rendelkezik Társaságunknál szerződéssel és a Személyes menü létrehozása után sem köt, adatvédelmi okokból egy év után töröljük a személyes menüjét.


12. Személyes menüje létrehozásához e-mail címét ellenőrizzük, ehhez egy aktiváló linket tartalmazó e-mailt küldünk a regisztráció során megadott email címre. Meddig érvényes az aktiváló link?

15 napig. Ha lejárt, kérjük ügyfélszolgálatunknak jelezze és küldünk újat.


13. Ugyanazzal a kapcsolattartási emailcímmel kötöttem korábban több ismerősöm, családtagom szerződéseit is. Miért nem látom azokat is?

A szerződések láthatóvá tételénél adatellenőrzést végzünk és csak a szükséges egyezés esetén tesszük láthatóvá a szerződést. Kérjük személyes menüjében csak saját részre kössön szerződéseket és csak azokat kezelje!


14. Ugyanazzal az e-mail címmel több személyes menüt is létre tudok hozni?

Nem, egy személyes menühöz csak egy e-mail cím tartozhat.


Vissza a lap tetejére

KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ-FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

01. Mi az a "kötelező" biztosítás

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást KGFB-nek, vagy Gfb-nek szokás rövidíteni, de népszerű nevén általában „kötelezőnek” hívják. A kötelező biztosítás arra szolgál, hogy a gépjármű üzemeltetése során másoknak okozott károkat az üzembentartó helyett a biztosító térítse meg. Éppen ezért közúti forgalomban gépjármű csak úgy vehet részt, ha érvényes KGFB szerződéssel rendelkezik. A kötelezőre vonatkozó egységes szabályokat a 2009. évi LXII. törvény szabályozza. Fontos jogszabály még ezen kívül a 21/2011 (VI.10.) NGM rendelet, amely a bonus-malus rendszerről szól.


02. Mit jelent a kötelező-váltás, és milyen szabályok vonatkoznak rá?

Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy évente másik biztosítótársaságnál kössék meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat. A meglévő szerződést mindkét fél (a biztosító is!) egyaránt évfordulóra mondhatja fel. Az ügyfélnek a felmondását az évforduló előtt legalább 30 nappal írásban el kell juttatnia a biztosítóhoz. A szabályos felmondást követően a kiválasztott biztosítóhoz kell megkötni az „új” kötelezőt a következő biztosítási időszakra (1 évre). A kötelező évfordulója a 2010. január 1. után kötött biztosítások esetén minden esetben a kockázatviselés kezdetét követő év azonos napja. Az ennél régebbi szerződések évfordulója egységesen minden év január 1. napja.


03. Honnan ismerhetők meg az évfordulót követő időszak kötelező felelősségbiztosítási díjai?

A biztosítók új díjtarifái a meghirdetés napjától számított 60. nap után lépnek hatályba, és azokat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) honlapján, saját honlapjukon, továbbá a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) honlapján teszik közzé. Azért, hogy az ügyfélre vonatkozó díjak összehasonlíthatók legyenek, célszerű valamelyik biztosításközvetítő, például az Eurorisk honlapját felkeresni. Az összehasonlítás mellett szakértőink segítséget nyújtanak a meglévő biztosítás jogszerű felmondásában, és az új biztosítás megkötésében is.


04. Mire való a nemzetközi biztosítási kártya (zöldkártya) és szükséges-e minden esetben külföldre utazáskor?

A zöldkártya egy belföldi és nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási bizonylat (kártya), melyet a biztosítók állítanak ki a biztosított számára, hogy igazolni tudja a kötelező biztosítás fedezetének meglétét. A nemzetközi gépjárműforgalomban a másoknak okozott károk esetén a felelősségbiztosítási fedezet igazolása a zöldkártya rendszer keretében történik. Külföldi utazáskor célszerű magával vinnie a zöldkártyát. Amennyiben nincsen a birtokában a zöldkártya, utazás előtt időben forduljon az Eurorisk ügyfélszolgálatához! A díjfizetés ellenőrzése után segítünk eljuttatni Önnek.


05. Mi történik a kötelezővel a gépjármű eladása esetén?

A gépjármű eladása esetén a gépjármű-felelősségbiztosítás érdekmúlás miatt megszűnik az eladás napján, azaz nem „vihető át” az új tulajdonosra, még abban az esetben sem, ha a díj az eladás napján túl is be van fizetve. A szerződés megszüntetéséhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést vagy annak másolatát. Győződjön meg arról, hogy az új tulajdonos eleget tett-e a gépjármű átírási kötelezettségének! A biztosító abban az esetben tudja érdekmúlással megszüntetni biztosítását, ha szerződése az eladás napjáig díjjal rendezve van, és a központi nyilvántartásban a gépjármű az új tulajdonos nevére került. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti Önnek. Amennyiben segítségre van szüksége a kötelező biztosítás lemondásához, forduljon az Eurorisk ügyfélszolgálatához! Ehhez az adásvételi szerződésre, és az utolsó díjfizetés igazolására lesz szüksége.


06. Mi történik a kötelezővel, ha a gépjárművet ellopják?

A gépjármű eltulajdonítását azonnal jelentse be a rendőrségnek, majd a biztosítónak is. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást csak akkor lehet megszüntetni, ha sikertelen a nyomozás, és a rendőrség kiadja a nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot. Ennek a bemutatásával lehet a szerződést a biztosítónál töröltetni. Szükség esetén kérje az Eurorisk ügyfélszolgálatának segítségét!


07. Mit lehet tenni, ha a szerződés díjnemfizetés miatt megszűnt?

Ha valamilyen okból elmulasztja a kötelező díjának befizetését, akkor a felelősségbiztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg. Ebben az esetben a lehető leghamarabb újra kell kötni a szerződést, mert a díjjal nem fedezett időszakra úgynevezett fedezetlenségi díjat kell fizetni, ami a normál biztosítási díj többszöröse is lehet! Ha a szerződés díjnemfizetéssel szűnt meg, akkor a törvény szerint csak ugyanahhoz a biztosítóhoz köthető újra. A jelenlegi jogszabály értelmében a díjnemfizetés miatt megszűnt és újrakötött szerződés bonus-malus fokozata megmarad.


08. Mi a teendő közlekedési baleset esetén?

Közúti baleset bekövetkezése esetén azonnal álljon meg, és győződjön meg róla, hogy történt-e személyi sérülés. Személyi sérülés esetén a mentőket és a rendőrséget mindenképpen értesíteni kell, a sérülteknek segítséget kell nyújtani. Érdemes értesíteni a rendőrséget akkor is, ha vitás a felelősség kérdése, vagy a káreseménynek külföldi résztevője van. Ha a balesetben részes bármely fél a rendőri intézkedéshez ragaszkodik, az érintettek kötelesek a rendőr kiérkezését megvárni. Telefonon a következő számokon kérhető segítség: mentők (104), tűzoltók (105), rendőrség (107). Mobilról az általános segélykérőt (112) célszerű hívni. A helyszínen ki kell tölteni az európai baleseti bejelentőt (kék-sárga betétlapot), a résztvevőknek aláírásukkal kell igazolni a megadott adatok valódiságát. Nem szabad megfeledkezni az esetleges tanúk nevének és lakcímének feltüntetéséről sem! A balesetben részes felek a baleseti bejelentő egy-egy példányát őrizzék meg, szükségük lesz rá a biztosítónál történő kárbejelentéshez. Amennyiben a baleseti bejelentő nem kerül kitöltésre, a felek akkor is jegyezzék fel egymás legfontosabb adatait: a másik jármű rendszámát, kötelező biztosítójának nevét, valamint a jármű tulajdonosának, illetve vezetőjének a nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail).
Az európai baleseti bejelentő helyett használható a MABISZ e-kárbejelentő alkalmazása is. Az applikáció a hagyományos papír alapú „kék-sárga” baleseti kárbejelentő alternatívája, amely a www.ekar.hu oldalról, valamint az alkalmazás-boltokból ingyenesen, a baleset helyszínén is letölthető. Az online applikáció gyorsabb és átláthatóbb kárbejelentési folyamatot tesz lehetővé a károsultaknak, mint a papír alapú baleseti kárbejelentő. Az alkalmazás szerkesztőmodulja segítségével a felhasználók egyszerűen és jól feldolgozhatóan készíthetik el a baleseti ábrát. A baleset típusának kiválasztása, a lokáció GPS-es meghatározása, továbbá a szerződéses adatok QR-kódos bevitele is hozzájárul a gyors és egyszerű adatfelvételhez.
Célszerű fényképet készíteni a baleset helyszínéről. Lényeges, hogy a fényképen jól látható legyen az autók egymáshoz és az úthoz viszonyított helyzete, valamint a keletkezett sérülések.
A biztosított 5 munkanapon belül köteles saját biztosítójának a balesetről a bejelentést megtenni.
A károsult 30 napon belül köteles kárigényét a károkozó biztosítójának bejelenteni.
Ha Ön a baleset okozója: minden esetben juttassa el a baleseti bejelentő egy példányát a saját felelősségbiztosítójához. Ha rendelkezik casco biztosítással, akkor a casco biztosítójánál is tegye meg kárbejelentését a kárrendezés mielőbbi lebonyolítása érdekében.
Ha Ön a balesetben vétlen volt: a károkozó fél felelősségbiztosítójához kell fordulnia kárigénye érvényesítése végett.
Amennyiben a kárrendezés során bármilyen kérdése lenne, vagy szakértői segítséget igényelne, kérjük, forduljon az Eurorisk munkatársaihoz!


09. Új autó vásárlásakor a régebbi - de még meglévő - gépjármű bonus fokozata átvihető?

Új gépjármű vásárlásakor a kötelező szerződés mindig A0-ban indul, ha az üzembentartó emellett más gépjárműre is rendelkezik szerződéssel. Amikor a kedvezőbb besorolású gépjármű szerződése érdekmúlás miatt megszűnik (például eladják a gépjárművet), akkor a megszűnt szerződésen megszerzett bonus a szerződés megszűnését követő nappal ugyanazon gépjármű-kategóriába tartozó gépjárműre átvihető. A megszűnt kötelező biztosítási szerződés bonus fokozata 2 éven belül érvényesíthető másik, azonos kategóriájú gépjármű szerződésén. A bonus érvényesítéséhez kérje az Eurorisk ügyfélszolgálat segítségét!


10. Kármentesség esetén mindig emelkedik a bonus besorolás?

Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a biztosítási évfordulót követően egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek az előző biztosítási évben legalább 270 napig hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Ha az üzembentartó a megfigyelési időszakban kármentes volt, de az adott időszakban nem volt 270 napig hatályos szerződése (például csak 5 hónapig volt a tulajdonában gépjármű), a bonus-malus osztályba sorolása nem változik.


11. Hogyan lépett a biztosítási adó a baleseti adó helyébe?

Az adótörvény-változások szerint 2019-ben fokozatosan megszűnt a kötelező biztosításra kivetett baleseti adó. Ezzel párhuzamosan a kötelező biztosítási szerződésekre is bevezetésre került a biztosítási adó.
Ez azt jelenti, hogy a 2018-ban induló biztosítási időszakok teljes egészére még az ügyfelek által fizetendő baleseti adó vonatkozott (a biztosítási díj 30%-a, de maximum 83 Ft naponta). A 2019-ben, vagy később kezdődő biztosítási időszakokra a biztosítók által teljesítendő biztosítási adó érvényes (a biztosítási díj 23%-a, de maximum 83 Ft naponta).
Az Eurorisk összehasonlító oldalán szereplő díjak 2019. óta már a teljes, fizetendő összeget jelentik!


Vissza a lap tetejére

CASCO BIZTOSÍTÁS

01. Mi az a casco?

Míg a felelősség-biztosítás a másoknak okozott károk fedezésére szolgál, addig a casco biztosítást a saját gépjárműve védelmére kötheti meg. A casco biztosítások általában a saját hibás balesetekből eredő károkat, elemi károkat, lopáskárt, és ismeretlen által okozott rongálásból származó károkat fedezik. Léteznek teljes körű, és úgynevezett rész-casco-k. Az utóbbiak a felsorolt károk közül nem mindegyikre, csak egyesekre nyújtanak fedezetet (pl. lopás-, vagy törés-casco). Nagyértékű gépjárműre, finanszírozott autókra, illetve munkaeszközül szolgáló gépjárművekre mindenképpen kössön casco-t! Az Eurorisk ügyfélszolgálata rendelkezésére áll.


02. Mi a teendő finanszírozott gépkocsi esetén?

Ha a gépkocsit hitelre, vagy lízing konstrukcióban vásárolja meg, akkor a finanszírozó bank általában előírja a casco megkötését, és azt, hogy az esetleges kártérítést a kár helyreállítására kell fordítani. Ennek biztosítékául a finanszírozó zálogjogosultként, vagy társbiztosítottként bekerül a biztosítási szerződésbe. Ilyenkor a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos összeghatár feletti kár esetében a finanszírozó felé fizet. Emellett a finanszírozó értesítést kap arról a biztosítótól, ha a casco díját nem fizették be, vagy a biztosítási szerződés megszűnt.
A finanszírozó által előírt záradékokat az Eurorisk munkatársai rögzítik a casco biztosítás megkötésekor, amennyiben Ön közli a hitelező és a hitel szükséges adatait.


03. Hogyan és mikor lehet casco biztosítás tekintetében biztosítót váltani?

Casco biztosítás esetén a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél (a biztosító is) indoklás nélkül felmondhatja. A casco szerződések évfordulója biztosítónként változó. Lehet az évforduló időpontja maga a kötés napja, vagy a szerződés kötését követő hónap első napja, illetve minden év január 1-je. Az évforduló pontos dátuma a biztosítási kötvényen megtalálható.
Amennyiben biztosítót szeretne váltani, az Eurorisk munkatársai segítenek megtalálni az Ön számára legkedvezőbb megoldást, jogszerűen felmondani a meglévő biztosítást, és megkötni az új casco-t.


04. Milyen időponttól kezdve véd a casco biztosítás?

A törvény szerint a biztosító kockázatviselése a szerződés létrejötte esetén, az első díjnak a biztosító részére történő befizetését követő nap 0:00 órakor indul, feltéve, hogy a felek írásban másképpen nem állapodtak meg. Az utóbbit halasztott díjfizetésnek hívják, és inkább ez tekinthető általánosnak.
Amennyiben a casco-t használt járműre kötik, előfordulhat, hogy a kockázatviselés csak a jármű szemlézése után kezdődik el. A casco-kötéskor mindenképpen figyelni kell a szemlekötelezettségre, illetve a biztosító által elvárt vagyonvédelmi berendezésre (riasztó, indításgátló stb.). Az Eurorisk összehasonlító oldalain külön is jelezzük ezeket, de ügyfélszolgálatunk is rendelkezésre áll kérdés esetén.


05. Van olyan, hogy casco bonus?

Casco biztosítás esetében is létezik a kármentes évek után járó bonus kedvezmény. A casco bonus kezelése eltérő a különböző biztosítóknál. Egyes biztosítók az alapdíjból adnak kedvezményt, mások a biztosítási időszak végén visszatérítik a díj egy részét. A casco bonus érdekmúlás esetén továbbvihető egy másik gépjármű casco szerződésére – egy bizonyos időn belül. Mivel a casco esetén nem létezik központi nyilvántartás, érdekmúláskor a korábbi biztosító adhatja ki az úgynevezett bonus-igazolást. Az Eurorisk ügyfélszolgálata segítséget tud nyújtani az igazolás megszerzésében, és a bonus érvényesítésében egyaránt.


06. Casco biztosításnál mit jelent az önrész?

Az önrész két részből áll, egy százalékos és egy úgynevezett abszolút összegből (pl. 10 %, de minimum 50.000 Ft). Ez azt jelenti, hogy a kár értékének 10 %-át, de minimum 50.000 Ft-ot a biztosító levon a kártérítésből, és csak a kár fennmaradó, önrész feletti összegét téríti meg. Bizonyos károk esetén (pl. üvegkárnál) ettől eltérő önrészt is tartalmazhat a biztosítási feltétel.
Általában minél magasabb az önrész, annál kedvezőbb a biztosítás díja. Létezik emellett olyan biztosítás is, amely arra szolgál, hogy a casco-biztosító által levont önrészt térítse meg kár esetén (ezt gap-biztosításnak nevezik). Ha önrészt kíván módosítani, gap-biztosítást kötni, vagy csak kérdése van, forduljon az Eurorisk munkatársaihoz.


07. Hogyan szűnhet meg a casco biztosítás?

A gépjármű eladása esetén a casco érdekmúlás miatt szűnik meg. Ehhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést, vagy annak másolatát. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti Önnek.
Megszűnhet a casco díjnemfizetés miatt is, amennyiben véletlenül, vagy szándékosan elmulasztja a díj befizetését. A casco ugyan önkéntes biztosítás (nem „kötelező”), mégis hátrányos lehet a díjnemfizetés miatti megszűnés. Egyrészt az ügyfél elveszítheti a megszerzett bonus fokozatát, másrészt a biztosítónak a törvény szerint jár az évfordulóig a díj, és ezt akár peres úton is érvényesítheti.
A casco biztosítás természetesen megszűnhet felmondással is. Ilyenkor a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást. Évfordulóval a szerződést bármelyik fél (a biztosító is) indoklás nélkül felmondhatja.
Ha igényli, az Eurorisk munkatársai segítenek jogszerűen megszüntetni a meglévő biztosítást.


Vissza a lap tetejére

LAKÁSBIZTOSÍTÁS

01. Az ingatlanra és az ingóságokra is kössünk biztosítást?

A szélsőséges időjárás, illetve egyéb elemi csapások nemcsak a lakóingatlanokat károsíthatják súlyosan, hanem a bennük lévő tárgyakat is, ezért  mindenképpen célszerű biztosítást kötni az ingóságokra (berendezési tárgyakra, műszaki cikkekre, ruházatra, értéktárgyakra stb.) is.  Ha a lakás vásárlásához hitelt vettek fel, akkor a bank általában előírja a biztosítás megkötését, ami nemcsak a bankot, hanem az épület, vagy lakás tulajdonosát is védi. Figyelembe kell venni, hogy a legtöbb kár nemcsak az ingatlant, hanem a benne lévő tárgyakat, ingóságokat is érinti – gondoljunk csak egy beázásra, villámcsapásra, betöréses lopásra. Az évek során egyre több érték kerül a lakásba, fontos, hogy a biztosítás ezekre is kiterjedjen.


02. Lakásbiztosításnál is van önrész?

Vannak olyan konstrukciók, amelyek önrészt tartalmaznak (az önrész az az összeg, amelyet a kár összegéből a szerződés feltételei szerint a szerződő maga visel). Minél magasabb az önrész, annál kedvezőbb a biztosítás díja. A lakásbiztosításnál azonban arra is kell gondolni, hogy a károk túlnyomó része kisebb összegű. Ez azt jelenti, hogy önrész választása esetén éppen ezekre nem jár kártérítés. Átlagos értékű ingatlan esetén az Eurorisk nem javasolja az önrész választását.


03. Mit jelent az indexálás a lakásbiztosítás esetén?

A biztosítás megkötésekor az ingatlan újraépítési, és az ingóságok újrabeszerzési értékét veszik alapul. Ezt hívjuk biztosítási összegnek, ami egyúttal a lehetséges kártérítés felső határa. Az infláció hatása miatt a biztosítási összeg egy idő után már nem fedezi az újraépítési/újrabeszerzési értékeket.  Emiatt a biztosító (általában évente) felajánlja az értékkövetést, vagy más néven indexálást, azaz a biztosítási összegnek és a fizetendő díjnak adott százalékkal történő növelését. Az ügyfélnek lehetősége van az értékkövetés elutasítására, de ebben az esetben számolnia kell az alulbiztosítottságból eredő esetleges hátrányos következményekkel.


04. Hogyan szűnhet meg egy lakásbiztosítás?

Az ingatlan eladása esetén a biztosítás érdekmúlás miatt szűnik meg. Ehhez be kell mutatni a biztosítónak az adásvételi szerződést, vagy annak másolatát. Az esetleges túlfizetést a biztosító a szerződés megszüntetését követően visszatéríti Önnek.
Megszűnhet a lakásbiztosítás díjnemfizetés miatt is, amennyiben véletlenül, vagy szándékosan elmulasztja a díj befizetését. A biztosítási védelem megszűnése mellett ez azzal a hátránnyal is jár, hogy a biztosítónak a törvény szerint jár az évfordulóig a díj, és ezt akár peres úton is érvényesítheti.
A lakásbiztosítás természetesen megszűnhet felmondással is. Ilyenkor a szerződés évfordulóját megelőzően legalább 30 nappal írásban kell jelezni a biztosító részére a felmondást, és évfordulóval újra kötni másik biztosító társasághoz.
Ha igényli, az Eurorisk munkatársai segítenek jogszerűen megszüntetni a meglévő biztosítást, és megkötni az új lakásbiztosítást.


05. Mi a teendő hitelre vásárolt lakás esetén?

Ha a vételár egy része hitelből kerül kifizetésre, akkor a finanszírozó bank általában előírja a lakásbiztosítás megkötését, és azt, hogy az esetleges kártérítést a kár helyreállítására kell fordítani. Ennek biztosítékául a bank zálogjogosultként, vagy társbiztosítottként bekerül a biztosítási szerződésbe. Ilyenkor a biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy bizonyos összeghatár feletti kár esetében a bank felé fizet. Emellett a bank értesítést kap arról a biztosítótól, ha a lakásbiztosítás díját nem fizették be, vagy a biztosítási szerződés megszűnt.
A bank által előírt záradékokat az Eurorisk munkatársai rögzítik a lakásbiztosítás megkötésekor, amennyiben Ön közli a hitelező és a hitel szükséges adatait.


06. Milyen vagyonvédelmi berendezéseket ír elő a biztosító?

A lakásbiztosítás megkötésénél a biztosító általában nem vizsgálja, hogy az ingatlan milyen szintű vagyonvédelemmel (zárak, ajtók, rácsok, riasztó és távfelügyeleti berendezések stb.) rendelkezik. A vagyonvédelemnek a kár bekövetkezésekor van szerepe, mivel valamennyi biztosító lakásbiztosítási feltétele meghatározza, hogy betöréses lopás esetén mekkora kártérítési limitig térít, egy adott mechanikai és elektronikai védelmi szint mellett. Nagyon fontos tehát a feltétel áttanulmányozása, és a lakás védelmének a benne tárolt értékek szintjéhez történő igazítása.


07. Miért jó, ha a lakásbiztosítási szerződés felelősségbiztosítást is tartalmaz?

A felelősségbiztosítás megkötésekor a biztosító arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződésben rögzített biztosítási összeg erejéig, akár egész Európában, megtéríti azokat a másnak okozott személyi és dologi károkat, amelyekért a magyar polgári jog szabályai szerint a biztosítottat kártérítési kötelezettség terheli. A korszerű lakásbiztosítások ezen kívül is számos kiegészítő kockázatra nyújthatnak fedezetet (a teljesség igénye nélkül pl. ebtartói felelősségbiztosítás, fagyasztott áruk megromlása, elveszett iratok, bankkártyák vagy kulcsok pótlása, balesetbiztosítás stb.)


08. Mi az a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás?

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) minősítést a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezte, abból a célból, hogy  a lakásbiztosítások piacán élénküljön a verseny az ügyfelekért. Az MFO termékek az MNB szándéka szerint ugyanakkora díjért magasabb szintű szolgáltatást nyújtanak az ügyfeleknek, fölösleges többletszolgáltatások és -kiadások nélkül, egyszerűen összehasonlítható módon, miközben a biztosítási szerződés egésze alatt ügyfélbarát kiszolgálást garantálnak. A fogyasztóbarát otthonbiztosítás alapcsomagja elemi károkra, s egyéb, a háztartásokat egzisztenciájukban alapvetően veszélyeztető tipikus kockázatokra nyújt fedezetet. Az alapcsomaggal kapcsolatos káresemények tartalmát (szűkített kizárásokkal és mentesülésekkel) az MNB egységesen, kötelezően határozta meg a biztosítóknak, családbarát, zöld és digitális szempontokat is figyelembe véve. Kiegészítő fedezetként a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók, amelyek egységes megnevezését a jegybank határozta meg. Ezeken túl további káresemények biztosítására is vállalkozhat az adott biztosító. A biztosítóval való kommunikáció, a kárbejelentés és a kárrendezés teljes folyamata digitálisan is végezhető. Az ügyfél egzisztenciális helyzetét fenyegető károk esetén a biztosítók rendkívüli kárfelmérési és kárrendezési eljárást alkalmaznak, valamint kárelőleget nyújtanak. A kárrendezés időtartalma 100 ezer forint alatti kifizetési összegnél maximum 5 munkanap lehet csak. A szerződéses feltételek lehetővé teszik, hogy a szerződő 30 napos felmondási határidővel, a naptári negyedév végére a szerződést felmondja. Amennyiben Ön az MFO termékek iránt érdeklődik, az Eurorisk munkatársai segítenek az elérhető termékek összehasonlításában.


Vissza a lap tetejére

UTASBIZTOSÍTÁS

01. Mire jó az utasbiztosítás?

Az utasbiztosítás a külföldi utazás idején történő balesetek és betegségek miatt felmerülő költségek, illetve a poggyászt ért károk fedezésére szolgál. Tartalmazhat ezen kívül az utasbiztosítás különféle assistance jellegű fedezeteket (gépkocsival kapcsolatos segítségnyújtás, korábbi hazautazás, iratok pótlása stb.), valamint felelősségbiztosítást, és jogvédelmi biztosítást is. Az Eurorisk tarifálójában részletesen összehasonlíthatja az egyes fedezeteket, és a hozzájuk tartozó összeghatárokat.


02. Számos bankkártyához is tartozik utasbiztosítás – az nem elég?

Az attól függ! Mindenképpen ismerje meg a bankkártyájához tartozó utasbiztosítás feltételeit. Ezek a biztosítások általában egy alapszintű fedezetet nyújtanak, de ez nem minden esetben elég. A biztosítás legtöbbször csak a bankkártya tulajdonosára vonatkozik, azaz a vele együtt utazókra, például a gyermekekre nem terjed ki. A másik szempont a fedezet terjedelme: egy síeléskor olyan speciális költségek is felmerülhetnek, mint a hegyi-, netán helikopteres mentés. Ezeknek a gyakran sokmilliós költségét a bankkártyához járó biztosítások nem fedezik. Szintén ki vannak zárva az olyan extrém sportokkal kapcsolatos balesetek, mint pl. a búvárkodás, siklóernyőzés, vagy jet-ski. Arról nem is beszélve, hogy egy távoli ország orvosa, vagy rendőre számára sokkal könnyebben érthető egy kötvény megmutatása, mint annak elmagyarázása, hogy a bankkártyához biztosítás is tartozik.


03. Mi a különbség az Európai egészségbiztosítási kártya és az utasbiztosítások között?

Azt mondhatjuk, hogy az Európai egészségbiztosítási kártya másra való, mint egy utasbiztosítás. Értelemszerűen eleve csak egészségügyi kiadások fedezetére szolgál, az egyéb költségeket (poggyászkár, felelősségbiztosítás, jogvédelem stb.) nem fedezi. A kártyával csak az adott ország TB hatóságával szerződött egészségügyi szolgáltatóhoz lehet fordulni, míg az utasbiztosítással a magánszolgáltatókhoz is (a síközpontokban, üdülőhelyeken általában ilyenek vannak!). Számos uniós tagállamban az ellátásnak a beteg által fizetett önrésze is van – ezt az önrészt az utasbiztosítás fedezi, de a kártya nem. Hasonlóképpen bizonyos tagállamokban utófinanszírozás van, azaz az ellátás költségét a biztosítottnak meg kell előlegeznie. Az utasbiztosításnál ez nem merül fel, hiszen szükség esetén az előleget is a biztosító fizeti. Az egészségbiztosítási kártya előnye viszont, hogy a szükséges ellátásokat, tekintet nélkül azok árára, mindenképpen fedezi. Az utasbiztosítás csak a kötvényen szereplő értékhatárig térít, de a megfelelően magas limit választása biztonságot nyújt. A kártya egyszeri, viszonylag bonyolult ügyintézéssel váltható ki, míg az utasbiztosítást mindig az utazás előtt, az adott körülményeknek megfelelően köthetjük meg – az Eurorisk honlapján néhány perc alatt.


04. Mi a teendő kár esetén?

Ha külföldön bármilyen kár történik, a legfontosabb teendő, hogy a lehető leghamarabb értesítse a biztosítót a kötvényen található telefonszámon (a legtöbbször ezt kedvezményes tarifával, a nap 24 órájában, és magyar nyelven teheti meg). A biztosító értesítése azért is fontos, mivel ennek elmulasztása korlátozhatja a kártérítés mértékét.
A biztosító telefonos ügyfélszolgálata olyan fontos kérdésekben is segítséget tud nyújtani, hogy hol található a legközelebbi egészségügyi intézmény, hogyan lehet tolmácshoz, vagy ügyvédhez jutni.
Baleset vagy bűncselekmény esetén értesíteni kell a helyi hatóságokat is, az általuk kiállított igazolásra itthon is szükség lehet a kárrendezés folyamán.


05. Mit kell tenni a külföldi kórházban, vagy rendelőben?

Mutassa be utasbiztosítási kötvényét, és a biztosítótársaság assistance szolgálatának telefonszámát. A regisztrációt követően a biztosító fizetési garanciát is felajánl az egészségügyi intézmény felé, így nem kell ott helyben rendeznie a kiadásokat. Ekkor a számlát nem Ön, hanem a biztosító kapja, és ők is rendezik.
Amennyiben valamilyen okból saját magának kell rendeznie a balesetből, betegségből eredő kiadásait, akkor a biztosító a hazaérkezést követően téríti meg a számlákat. A kár megtérítéséhez a biztosítók az eredeti számlákat kérhetik!


06. Mikor kell megkötni az utasbiztosítást?

Az utasbiztosítást kizárólag az utazás megkezdése előtt, Magyarországon kötheti meg. Ezt azonban megteheti az Eurorisk honlapján akár online, az utolsó percben is. Lehetőség van viszont a megkötött utasbiztosítás szükség szerinti meghosszabbítására külföldről is. Ilyen igény esetén a biztosító telefonos ügyfélszolgálatát (a kötvényen szereplő számot) kell felhívnia. Amennyiben útlemondási biztosítást is kötne, azt több nappal az elutazás előtt kell megtennie. Kérjük, tájékozódjon a pontos feltételekről az Eurorisk ügyfélszolgálatán.


07. Mikortól kezdődik az utasbiztosítási védelem?

Az Eurorisk utasbiztosítási kínálatában kizárólag olyan biztosítótársaságok termékei szerepelnek, amelyek úgynevezett webszervíz technológiát alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy az online módon beérkező ajánlattal kapcsolatban a díjfizetés után a biztosító azonnal elvállalja a kockázatot, erről kiállítja a kötvényt, amelyet az Eurorisk az Ön által megadott e-mail címre továbbít PDF formátumban.


Vissza a lap tetejére

Más kérdésem van


Call Center: 06 1 585 8888 E-mail: info@eurorisk.hu
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2024.07.16
PoweredBy: SK Trend Kft